Blog

(PV 27:27) E a abastança do …

(PV 27:27) “E a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas.”